Verplichte AOV voor zzp’ers

Verplichte AOV voor zzp’ers

AOV, door het pensioenakkoord momenteel een veel besproken en beschreven onderwerp.

Na bijna 10 jaar onderhandelen lijkt het er nu toch echt van te komen. Geen verplicht pensioen, maar wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het nieuwe pensioenstelsel moet in 2022 ingaan. Veel reden voor onrust onder de zzp’ers, want wát gaat dit voor hen inhouden? En wat gaat dit betekenen voor de bedrijven die zzp’ers inhuren? Schieten de uurtarieven ineens 'sky high' waardoor ze zichzelf uit de markt prijzen? Zzp’ers zijn woedend, aldus Zzp-Nederland.

Waarom AOV in het pensioenakkoord

De vakbonden maken zich zorgen over werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling. Zelfstandigen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn goedkoper dan werknemers met arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgevers kiezen dan logischerwijs voor de goedkopere zzp'er zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat leidt tot steeds minder mensen die beschermd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat ze de verzekering willen verplichten.

Veel zzp’ers, maar liefst 78% zo blijkt uit cijfers van Allianz, heeft niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Van de ruim 1 miljoen zzp’ers die Nederland op dit moment telt, heeft maar 20% een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Nu wordt voornamelijk gezegd dat dit uit onwil zou zijn, onder het mom van “zzp’ers hebben een hekel aan opgelegde verplichtingen. Ik ben niet voor niets zelfstandige geworden, ik wil mijn zaken zelf beslissen en regelen”, maar nu blijkt dat vaak de hoge premies zzp’ers ervan weerhouden een AOV af te sluiten.

Veel zzp’ers vrezen dat de verplichte verzekering veel te duur (lees: onbetaalbaar) wordt en zij hierdoor misschien wel in de financiële problemen komen of ontzettend weinig overhouden. Met de huidige bedragen zou het bij een commerciële verzekeraar al snel gaan om een premie van honderden euro’s per maand.

Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, wordt de nieuwe verplichte verzekering in ieder geval ‘betaalbaarder’ dan de huidige opties die de zelfstandigen hebben. (Business Insider)

Opt-out

In het pensioenvoorstel staat dat er misschien wel een opt-out komt voor zzp’ers die kunnen aantonen dat ze zich op een andere manier verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid. Ook staat er dat nog wel gekeken moet worden of er uitzonderingen moeten komen op de verplichte AOV voor zzp’ers.

Sociale partners aan zet

Hoe die verplichte AOV eruit komt te zien, en of hij er écht komt, is nog niet duidelijk. Het kabinet vraagt de sociale partners om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering. Een collectieve basisverzekering lijkt daarbij eerder haalbaar dan een verplichting voor een commerciële variant. Minister Koolmees denkt dat een verplichte verzekering er in ieder geval voor zorgt dat de premies omlaag kunnen, omdat er dan een bredere basis is.

Koolmees benadrukt dat in sommige sectoren, zoals de agrarische, „al sprake is van beter passende arrangementen”. Zelfstandige boeren en veehouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van agrarische coöperaties die ‘bedrijfsverzorging’ leveren.

De minister wil verder niet veel kwijt over de nieuwe verzekering. Hij reageert dan ook niet op vragen over hoeveel het dan zou moeten gaan kosten. Koolmees wil eerst het advies van de partners afwachten. “Dan is het wel netjes nu mijn mond te houden”, zei hij. Daarmee lijken de vragen van zelfstandigen over hoe zo’n regeling er nu uit gaat zien nog niet beantwoord. De invoering van een verplichte AOV laat dus nog wel even op zich wachten.(Zipconomy)

Veel onduidelijk

Er zijn nog erg veel vragen en weinig antwoorden. Helaas biedt ook deze blog geen passende oplossing of antwoord op de vele vragen, maar ook wij werken veel met zzp’ers samen en hopen dit op een prettige manier te kunnen voortzetten in de toekomst. Voldoende reden om het bespreekbaar te maken.

Hoe denk jij over de AOV voor zzp’ers? Laat het ons weten!


Maxime Smulders
Recruiter Pitt IT Professionals